Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021

Ngày 9/7/2018, Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021 ; Triển khai phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý trung cao cấp của công ty.
Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, nó giống như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi đúng hướng. Và thực tiễn cho thấy doanh nghiệp chỉ có thể hoàn thành mục tiêu chiến lược khi có một mô hình quản trị đúng đắn và phù hợp. Nhận thức được điều đó, ngày 9/7/2018, Công ty CP Nafoods Group đã tổ chức thành công Hội nghị công bố chiến
lược, mô hình quản trị 2018-2021; Triển khai phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý trung cao cấp của công ty.

Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021
Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021

Trực tiếp tham gia hội nghị có Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty, các ông bà là thành viên ban điều hành, là cán bộ cấp trung trong toàn hệ thống. .

Trong khuôn khổ hội nghị lần này gồm có các nội dung chính: Trình bày chiến lược, mô hình quản trị 2018-2021 của Nafoods Group và phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý trung cao cấp của công ty..

Đi vào các nội dung chi tiết Bà Diệp Thị Mỹ Hảo – Phó tổng Giám đốc  kiêm Giám đốc tài chính công bố tầm nhìn của Nafoods giai đoạn 2018 -2021: Mục tiêu xây dựng Nafoods trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu tiên phong trong chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững để thực hiện các sứ mệnh đã đề ra; Đem lại Sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn, thân thiện môi trường; Đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người; Đem lại giá trị gia tăng cho cổ đông, người lao động.

Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021
Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021

Hội nghị công bố các mục tiêu tài chính căn bản đến năm 2021 được Nafoods Group, công bố về định hướng phát triển hệ thống khách hàng, định hướng xây dựng hệ thống kiểm soát nguyên liệu và kho vận.

Để hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra, Hội nghị đã thực hiện phân công và ủy quyền giải quyết nhiệm vụ. Tại đây, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT/ TGĐ đã thông qua quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm của HĐQT đối với một số vị trí đối với một số thành viên Ban điều hành công ty, cụ thể:

Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021
Nafoods tổ chức Hội nghị công bố chiến lược, mô hình quản trị 2018 -2021
 1. Miễn nhiệm chức danh quản lý đối với bà Phan Thị Minh Châu.
 • Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.
 • Chức danh miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc tài chính
 • Thời gian miễn nhiệm: 01/07/2018.
 1. Miễn nhiệm chức danh quản lý đối với Ông Nguyễn Tiến Chinh.
 • Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.
 • Chức danh miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.
 • Thời gian miễn nhiệm: 01/07/2018.
 1. Bổ nhiệm ông Ryan Walter Galloway giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 1/7/2018.

Ông Ryan Walter Galloway:

 • Sinh năm: 1982 tại Hoa Kỳ
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; Thạc sỹ tài chính
 1. Bổ nhiệm bà Diệp Thị Mỹ Hảo giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 1/7/2018.

Bà Diệp Thị Mỹ Hảo:

 • Sinh năm 1982;
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế và Kinh tế quốc tế; Thạc sỹ quản trị Kinh doanh & Tài chính quốc tế.
 1. Bổ nhiệm ông Lâm Trung Kiên giữ chức vụ: Phó Giám đốc chuỗi cung ứng kể từ ngày 1/7/2018.

Ông Lâm Trung Kiên:

 • Sinh năm 1983.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ô tô, máy động lực; Thạc sỹ Quản lý sản xuất và vận hành.

Hội nghị triển khai kế hoạch hành động cụ thể cho từng thành viên Ban điều hành mới sau khi nhận nhiệm vụ.

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Công ty Cổ phần Nafoods Group nói riêng phải đối diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và có nhiều rủi ro. Những biến đổi nhanh thường tạo ra các cơ hội và nguy cơ bất ngờ. Hy vọng rằng, với việc vạch rõ chiến lược phát triển cùng mô hình quản trị mới, những nhân tố mới sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tăng cường vị thế của Công ty, đảm bảo cho Nafoods Group  phát triển liên tục và bền vững. Chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp, chúc cho Ban điều hành với các thành viên mới sẽ hoạt động tốt và đem lại hiệu quả cao nhất đưa Nafoods Group ngày càng đi lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giai đoạn 2018 -2021.

(Nguồn Nafoods Group)