Nhân Sự Chủ Chốt

z2460905786139_c16a8ba03ff579964ae13de86daf478c

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng Giám Đốc

Mr.Viết

Ông Nguyễn Văn Viết

Viện trưởng viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Nafoods

nguyen-tien-dung-nafoods

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phụ trách
Dự án

z2710135350022_e47446bd29a8202926cd1ae0c491235e

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng

Phụ trách
Mua hàng

chu-quang-thang

Ông Chu Quang Thắng

Phụ trách
Logistic và Warehouse

Ông Ngô Sỹ Mạnh

Phụ trách
Vận hành sản xuất và Công nghệ

Bà Hồ Thị Loan

Phụ trách
Kinh doanh sản phẩm công nghiệp

le-tuan-nafoods

Ông Lê Tuấn

Phụ trách
Kinh doanh sản phẩm tiêu dùng

cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách
Marketing và Truyền thông

mr-Nguyen-Phi-Bang-CFA

Ông Nguyễn Phi Bằng

Phụ trách
Tài chính kế toán

887a68f6d7bf21e178ae

Bà Nguyễn Thị Trang

Phụ trách
Kế toán

z2460969788426_b679c83ad30b54a6d69fae44137c99ff

Ông Hồ Hải Quân

Phụ trách
Nhân sự