Quế Phong, Nghệ An

Viện giống 6ha & 300ha chanh leo

Tây Bắc, Việt Nam

5,000ha Chanh Leo

Tây Nguyên, Việt Nam

3,000ha Chanh Leo

Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

10,000ha Thanh Long

Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

10,000ha Dừa

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

10,000ha Chuối và cây có múi

Tỉnh Long An, Việt Nam

10,000ha Thanh long và chanh chua

Tỉnh Paksong, Lào

400ha Chanh leo

Tỉnh Muang Nong, Lào

300ha Chuối

Tỉnh Stungtreng, Campuchia

650ha Chuối