CHUỖI NHÀ MÁY NAFOODS

Chuỗi nhà máy của Nafoods Group phân bố đều khắp Việt Nam, bao gồm: tỉnh Nghệ An, tỉnh Long An, tỉnh Sơn La, tỉnh Gia Lai.

TỔNG CÔNG SUẤT

40.000 TẤN

SẢN PHẨM MỖI NĂM

NHÀ MÁY NASOCO

Tỉnh Long An

Diện tích: 6.5 Ha

Công suất sản xuất: 19.000 tấn / năm

NHÀ MÁY TÂY NGUYÊN

Tỉnh Gia Lai

Diện tích: 10 Ha

Công suất sản xuất: 10.000 tấn / năm

NHÀ MÁY NAPROD

Tỉnh Nghệ An

Diện tích: 5 Ha

Công suất sản xuất: 10.000 tấn / năm

VIỆN GIỐNG QUẾ PHONG

Tỉnh Nghệ An

Diện tích : 6 Ha nhà kính

VIỆN GIỐNG TÂY NGUYÊN

Tỉnh Gia Lai

Diện tích : 6 Ha nhà kính

TỔNG CÔNG SUẤT

12.000.000

CÂY GIỐNG MỖI NĂM

Nafoods group hướng đến mục tiêu phát triển bền vững/Nafoods Group aims for sustainable development