Chuỗi nhà máy Nafoods Group

Chuỗi nhà máy của Nafoods Group phân bố đều khắp Việt Nam, bao gồm: tỉnh Nghệ An, tỉnh Long An, tỉnh Sơn La, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Thuận.

Tổng công suất hơn 20,000 tấn sản phẩm mỗi năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm tốt cho hàng nghìn người khắp các tỉnh.

Xem ngay

Tỉnh Nghệ An

Nhà máy Naprod

Bao gồm 1 dây chuyền sản xuất nước trái cây cô đặc và 1 dây chuyền sản xuất IQF (đông lạnh nhanh)
Diện tích: 5ha

 • Địa điểm: Huyện Quỳnh Lưu.
 • Công suất: 5,000 tấn nước ép cô đặc / năm và 2,900 tấn sản phẩm IQF / năm.

Viện giống Quế Phong

Liên kết với các chuyên gia của Đại học Quốc gia Chung Hsing – Đài Loan
Diện tích: 6 ha nhà kính

 • Địa điểm: Huyện Quế Phong;
 • Công suất: 6 triệu cây giống / năm.

Tỉnh Long An

Nhà máy Nasoco

Bao gồm 1 dây chuyền sản xuất nước trái cây cô đặc và 1 dây chuyền sản xuất IQF (2 kho cấp đông)
Diện tích: 6.5 ha

 • Địa điểm: Huyện Đức Hòa;
 • Công suất: 7,000 tấn nước ép cô đặc / năm và 5,000 tấn sản phẩm IQF / năm;
 • Tiêu thụ: 100,000 tấn nguyên liệu / năm.

Tỉnh Sơn La

Nhà máy Nafoods Tây Bắc

Sơ chế, đóng gói và bảo quản trái cây xuất khẩu; hệ thống phân loại, đông lạnh và bảo quả
Diện tích: 2 ha (mở rộng lên 4 ha trong năm 2020)

 • Địa điểm: Mộc Châu;
 • Công suất: 50,000 tấn nguyên liệu / năm.

Tỉnh Gia Lai

Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên

Diện tích: 10 ha – Địa điểm: Tỉnh Gia Lai
Bao gồm:

 • Trung tâm nghiên cứu nhân giống cây trồng công nghệ cao;
 • Nhà máy sản xuất để phân loại, tách, đóng gói và bảo quản trái cây xuất khẩu;
 • Khu Nông Nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Bình Thuận

Tổ hợp đóng gói trái cây Bình Thuận

Bao gồm nhà máy đóng gói và hệ thống kho lạnh
Diện tích: 2 ha

 • Địa điểm: Khu CN Phan Thiết;
 • Công suất: 60,000 tấn nguyên liệu / năm.