Chúng tôi cam kết tôn trọng và thúc đẩy quyền con người trong các mối quan hệ với nhân viên, nhà cung cấp và các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả việc tuân thủ quy định cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bức. Nafoods cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi kinh doanh và đạo đức bao gồm việc tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, cũng như các chính sách, thông lệ và thủ tục của công ty. Nafoods đã và đang hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, tạo cơ sở vững chắc, văn minh, đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động trong công ty.

1. An toàn tại nơi làm việc và chăm sóc sức khỏe

Mong muốn được làm việc trong điều kiện an toàn và được chăm sóc sức khỏe tốt là nguyện vọng chính đáng của lực lượng lao động. Vì vậy, Nafoods cam kết:

 • Cung cấp đầy đủ cho nhân viên PPE – phương tiện bảo vệ cá nhân và các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc
 • Tổ chức hướng dẫn an toàn hàng năm cho người lao động.
 • Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trụ sở và tất cả các phương tiện làm việc và đảm bảo 100% nhân viên được huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy mỗi năm một lần.
 • Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe và cung cấp cho nhân viên bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện, ngoài bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật Việt Nam
 • Ưu tiên bảo vệ sức khỏe người lao động trong thời gian sản xuất thời kỳ đại dịch Covid-19 như đảm bảo không có trường hợp dương tính với Covid-19 làm việc tại các khu vực nhà máy Nafoods, giám sát việc tuân thủ các quy định bảo vệ Covid-19 của chính phủ, tiêm phòng cho nhân viên Nafoods…

2. Phát triển lực lượng lao động đa dạng, tôn trọng sự khác biệt và chống phân biệt đối xử

Mong muốn của chúng tôi là tạo ra môi trường làm việc văn hóa, văn minh cho người lao động. Vì vậy, chúng tôi luôn nhất quán và khuyến khích nhân viên tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng và đối xử bình đẳng với nhau, không phân biệt giới tính, vùng miền và tôn giáo.

3. Quyền của người lao động được pháp luật Việt Nam đảm bảo

Mối quan hệ giữa Nafoods Group và nhân viên được thiết lập trên cơ sở tự nguyện. Nafoods cam kết rằng:

 • Mọi quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động được đảm bảo thông qua quy chế tuyển dụng, đào tạo, ban hành thi đua khen thưởng, đánh giá hiệu quả công việc và tiền lương; thông qua trao đổi thông tin và thủ tục giải quyết khiếu nại và các điều khoản nghỉ việc
 • Nafoods tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức
 • Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng đối với toàn thể người lao động
 • Công đoàn đại diện cho người lao động và bảo vệ quyền lợi của họ

4. Sự đóng góp của nhân viên được công nhận và trao tặng xứng đáng

Để ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhân viên trong việc đóng góp vào sự phát triển và thành công của Nafoods, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi nhận được những gì họ xứng đáng. Tại Nafoods Group, chúng tôi có chính sách đảm bảo lương cho nhân viên tương xứng với công sức và đóng góp của họ. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một phần lợi nhuận của công ty dựa trên kết quả hoạt động hàng năm của doanh nghiệp để khuyến khích nỗ lực của họ.

5. Phát triển nhân viên

Tại Nafoods, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ nhân viên nhằm tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Do đó, một phần đáng kể ngân sách của chúng tôi được phân bổ cho các chương trình đào tạo nhân viên hàng năm, cả nội bộ và bên ngoài. Mong muốn của chúng tôi là tạo cơ hội và điều kiện tốt nhất để nhân viên nâng cao kiến ​​thức, phát triển bản thân và đóng góp vào sự phát triển của công ty và cộng đồng.

6. Nhân viên của các đối tác trong chuỗi cung ứng của Nafoods

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến nhân viên của chúng tôi mà còn quan tâm đến các đối tác của chúng tôi, những người làm việc trong chuỗi cung ứng. Các nhà cung cấp lao động phải tuân theo các yêu cầu của chúng tôi:

 • Ký hợp đồng lao động với người lao động sẽ làm việc cho chúng tôi
 • Đóng bảo hiểm xã hội, tổ chức hoạt động công đoàn và thực hiện các chính sách khác đối với người lao động theo quy định của Luật lao động
 • Không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức

Tất cả những yêu cầu này đều được ghi rõ trong hợp đồng giữa Nafoods và các nhà cung cấp lao động. Chúng tôi cũng đồng ý bao gồm tất cả các khoản phí phát sinh vào chi phí dịch vụ của chúng tôi.