dieu-kien-lam-viec
moi-truong
suc-khoe-cong-dong
Hinh vung nguyen lieu
previous arrow
next arrow

Thông điệp từ CT HĐQT

Phát triển bền vững được xem là chiến lược cốt lõi và cam kết dài hạn xuyên suốt quá trình hoạt động của toàn hệ thống Nafoods. Điều đó được thể hiện ngay trong tầm nhìn, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một tập đoàn tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững; cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, đặc biệt là cho người nông dân. Các hoạt động bền vững của chúng tôi bao gồm các giải pháp bảo vệ môi trường, không ngừng nỗ lực hướng tới việc bảo vệ người lao động, bà con nông dân và hỗ trợ cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Nafoods cam kết

Chúng tôi tập trung Phát triển bền vững dựa trên 4 nhóm vấn đề mũi nhọn gồm: Môi trường, Điều kiện làm việc, Sức khỏe cộng đồng, Chính sách thu mua đất đai. Tất cả đều xoay quanh Con người, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Con người và hướng đến mục tiêu xây dựng cuộc sống tốt đẹp nhất cho Con người.

phat-trien-ben-vung-icon
MÔI TRƯỜNG
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH THU MUA ĐẤT