Thư chúc tết 2019 của Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nafoods Group

Chào đón năm mới 2019, thay mặt ban lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nafoods đã gửi thư chúc tết 2019 đến tập thể lãnh đạo, CB – NV Công ty.

Thư chúc tết 2019 của Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nafoods
Thư chúc tết 2019 của Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nafoods