MỤC TIÊU
PHÁT TIỂN NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nafoods đã và đang từng ngày hoàn thiện và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, khởi tạo một nền tảng vững chắc, văn minh, cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi của người lao động trong công ty

1. Điều kiện làm việc an toàn và được chăm sóc sức khoẻ

Nhu cầu được làm việc trong điều kiện an toàn và được chăm lo về sức khoẻ của người lao động là chính đáng, Nafoods cam kết:
• Trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những biện pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc.
• Tổ chức các chương trình hướng dẫn và đào tạo an toàn thường niên cho người lao động.
• Xây dựng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy tại tất cả các trụ sở, địa điểm hoạt động và đảm bảo 100% người lao động được huấn luyện về phòng cháy chữa cháy mỗi năm một lần.
• Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Ngoài bảo hiểm sức khỏe theo pháp luật, người lao động còn được cung cấp những gói khám sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn.

2. Phát triển đội ngũ lao động đa dạng, tôn trọng sự khác biệt và không phân biệt đối xử

Chúng tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc văn hoá, văn minh cho tất cả mọi thành viên của công ty. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn đối xử với các nhân viên của mình và khuyến khích tất cả mọi người trong Nafoods đối xử với nhau trên nguyên tắc: Đối xử tôn trọng, bình đẳng, không phân biệt giới tính, vùng miền, tôn giáo.

3. Người lao động được đảm bảo tất cả các quyền lợi mà phát luật quy định

Quan hệ giữa Nafoods và người lao động được xác lập trên cơ sở tự nguyện. Nafoods cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi của người lao động thuộc công ty:
• Mọi quyền lợi của người lao động theo Bộ Luật Lao động đều được đảm bảo.
• Nafoods tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.
• Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho toàn bộ nhân viên.
• Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

4. Giá trị lao động của nhân viên được ghi nhận và bù đắp thoả đáng

Luôn ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực cùng với các giá trị lao động của tất cả các nhân viên trong hành trình lớn mạnh và trong từng thành công của Nafoods, chúng tôi muốn từng thành viên của công ty nhận được những gì họ xứng đáng. Tại Nafoods chúng tôi có các chính sách về tiền lương rõ ràng và công bằng để đảm bảo từng thành viên của Nafoods sẽ có một mức thu nhập tốt và thoả đáng với công sức và tâm huyết của họ.

5. Phát triển nhân viên

Tại Nafoods, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển nhân viên trong vấn đề xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả và tích cực. Vì thế, Nafoods dành một phần ngân sách không nhỏ cho các hoạt động đào tạo nhân viên thường niên thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài. Chúng tôi mong muốn tạo cơ hội và điều kiện tốt nhất cho nhân viên của mình nâng cao kiến thức, phát triển bản thân đồng thời đóng góp cho sự phát triển công ty và cộng đồng.

6. Người lao động của các đối tác trong chuỗi cung ứng

Trong quan điểm về người lao động của Nafoods, chúng tôi không những chỉ quan tâm tới những nhân lực trực thuộc công ty mà còn quan tâm đến lực lượng lao động gián tiếp làm việc trong chuỗi cung ứng của mình.
Đối với nhà cung cấp dịch vụ lao động, chúng tôi yêu cầu:
• Phải ký kết hợp đồng lao động với những người lao động sẽ tham gia vào công việc của Nafoods.
• Đóng bảo hiểm xã hội, tổ chức hoạt động công đoàn và các chế độ khác theo quy định của pháp luật cho người lao động.
• ВTất cả các yêu cầu này đều được cam kết trong hợp đồng giữa Nafoods và nhà cung cấp dịch vụ lao động. Chúng tôi cũng chấp nhận việc tính các chi phí phát sinh vào phí dịch vụ của mình.