Nafoods Vinh Danh Top 5 Doanh Nghiệp Quản Trị Công Ty Tốt Nhất

Nafoods group vinh danh top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất 2023 - Nhóm vốn hóa nhỏ

Ngày 15/12/2023 vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ Trao giải Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2023 lần thứ 16, Nafoods Group (HOSE: NAF) vinh dự được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất năm 2023 – Nhóm vốn hóa nhỏ.

chứng nhận nafoods đạt top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất 2023
Công ty CP Nafoods Group – Top 5 Quản trị công ty tốt nhất

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, với sự tài trợ thường niên của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital và sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC. Cuộc bình chọn được diễn ra hằng năm với sứ mệnh hỗ trợ, khuyến khích các Doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường khả năng truyền tải thông tin đến các nhà đầu tư, hướng đến sự hiệu quả trong quản trị và phát triển bền vững.

Đại diện nafoods nhận chứng nhận top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất
Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Marketing – Truyền thông Nafoods Group đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận

Đối với hạng mục Quản trị công ty mà Nafoods Group được vinh danh: 104 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất trong số được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa. Trong đó, 34 Doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 34 Doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 36 Doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ. Hội đồng bình chọn đã chọn ra 25 doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao giải.

Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty được xây dựng từ các nguyên tắc quy định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN và các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD. Đặc biệt, năm 2023, bộ tiêu chí quản trị công ty đã được cập nhật bổ sung 18 câu hỏi, bao gồm 1 câu về tổ chức đại hội cổ đông, 2 câu về đề cử thành viên hội đồng quản trị nâng cao đa dạng hoá và 15 câu về phát triển bền vững và bền bỉ (Sustainability and Resilience). Khía cạnh phát triển bền vững và bền bỉ là một nội dung quan trọng trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD được ban hành năm nay, bên cạnh bốn khía cạnh khác bao gồm: quyền cổ đông; đối xử công bằng giữa các cổ đông; công bố và minh bạch; trách nhiệm của hội đồng quản trị.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý liên tục được cải thiện và môi trường kinh doanh có nhiều biến động, Quản trị công ty tốt được xem là một cơ chế giúp định hướng và kiểm soát quá trình phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu của các chuyên gia còn chỉ ra rằng, các doanh nghiệp có chất lượng quản trị công ty tốt thường đạt được hiệu quả tài chính tốt hơn (thể hiện qua ROA & ROE cao hơn) và thường được thị trường định giá tốt hơn (tỷ số P/B cao hơn).

Bên cạnh đó, các yêu cầu về Quản trị môi trường và xã hội (E&S) cũng như xu hướng tăng cường đầu tư tập trung vào phát triển bền vững của các tổ chức đầu tư toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng chú trọng và thường xuyên nâng cao chất lượng quản trị công ty, trong đó có quản trị tốt các vấn đề bền vững về môi trường, xã hội và bảo vệ lợi ích của các bên hữu quan.

Nhận thức được điều này, trong nhiều năm qua, Nafoods luôn ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết nói riêng. Đồng thời, Công ty cũng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị, thông qua việc áp dụng và bám sát các tiêu chí trong Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp soạn thảo.

Nafoods Group Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất năm 2023 – Nhóm vốn hóa nhỏ.
Đại diện Nafoods Group và Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất năm 2023 – Nhóm vốn hóa nhỏ.

Ở khía cạnh phát triển bền vững và trách nhiệm môi trường, xã hội; là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Nafoods luôn chú trọng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không gây tổn hại cho môi trường và cộng đồng bằng việc cung cấp các sản phẩm an toàn, đồng thời luôn xem xét những ảnh hưởng đến môi trường và xã hội để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý và kiểm soát rủi ro. Ở Nafoods, chúng tôi đang từng bước áp dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất: tăng cường chuyển hóa chất thải thành đầu vào cho sản xuất theo chu trình tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không dừng ở đó, chúng tôi cũng tích cực thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Chính nhờ những điều này, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, áp lực cạnh tranh gay gắt, Nafoods vẫn luôn nhận được sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng, nhà cung cấp, bà con nông dân và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2023, Doanh thu thuần của công ty đạt 1,355.4 tỷ đồng, tăng 0.7% so với cùng kỳ, đạt 64% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 95.7 tỷ đồng, tăng 28.2% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Những cải thiện trong hiệu quả hoạt động kinh doanh cùng với việc được vinh danh là một trong những doanh nghiệp niêm yết có tình hình quản trị công ty tốt nhất chính là minh chứng cho những nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển của toàn công ty, hướng đến mục tiêu phát triển ổn định bền vững.