Nafoods và Canafoods đã bàn bạc kế hoạch hợp tác 2020

Vào 2 ngày 7-8/12/2019, tại Phnom Penh, Campuchia, Nafoods và Canafoods đã bàn bạc kế hoạch hợp tác 2020 tại buổi làm việc giữa Đại diện Nafoods – Ông Nguyễn Đức Hậu – GĐ khối CU&VHSX và đại diện Canafoods.

Buổi làm việc tập trung thống nhất kế hoạch vận hành 900 tấn xoài keaw giai đoạn đến tháng 1 năm 2020 và lộ trình hợp tác chiến lược trong năm 2020. Các nội dung chi tiết liên quan đến hợp đồng bao tiêu, kiểm soát chất lượng, khách hàng và thị trường… được Team triển khai dự án của Nafoods Group lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo đúng lộ trình đã thống nhất giữa hai bên.

Mối quan hệ hợp tác này giúp Nafoods Group mở rộng đối tác cung ứng, chủ động về vấn đề nguyên liệu cho kế hoạch sản xuất của nhà máy giai đoạn cao điểm, mặt khác ổn định tình hình bao tiêu sản lượng xoài lớn cho phía đối tác.

Hi vọng rằng Dự án Canafoods sẽ thành công, đem lại lợi ích kinh tế và tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài cho hai bên.

(Nguồn Nafoods Group)