Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod

Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2019, Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod.

Mùa nắng nóng đã bắt đầu, công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà máy sản xuất là vấn đề được Nafoods đặc biệt quan tâm.Nhà máy Naprod phối hợp với phòng cảnh sát PCCC huyện Quỳnh Lưu tổ chức buổi diễn tập PCCC tại nhà máy CBRQXK với sự tham gia của các chiến sỹ trong đội PCCC, công An huyện Quỳnh Lưu, CA xã Quỳnh Châu, lãnh đạo vào hơn 20 CBCNV tham gia diễn tập.
Buổi diễn tập được đánh giá thành công, hơn 20 CBCNV nhà máy tham gia diễn tập đã nắm đầy đủ và thực hiện tốt các bước trong quy trình PCCC đưa ra. Dưới đây là 1 số hình ảnh tại buổi diễn tập:

 

Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod
Nafoods tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Naprod

                                                                              (Nguồn Nafoods Group)