Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chiều ngày 20/4, tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đặc biệt có 117 cổ đông đại diện cho 34.608.187 cổ phần, tương ứng 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Mở đầu là phần văn nghệ chào mừng và khai mạc, tiếp đó Ban tổ chức thông qua đề cử Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội. Theo thống kê 100% cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất với danh sách Ban tổ chức đưa ra.

Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đoàn chủ tịch nhận nhiệm vụ và  điều hành đại hội ngay sau khi được bàn giao trách nhiệm. Mở đầu, Đại hội được nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Lần lượt các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 do bà Phan Thị Minh Châu Phó chủ tịch HĐQT trình bày, bà Nguyễn Thị Phương Hồng – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019…

Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc,kết quả SXKD năm 2018 mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh không đạt chỉ tiêu đã đề ra song bằng những nỗ lực không mệt mỏi của HĐQT, Ban TGĐ, toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của Qúy cổ đông, hệ thống Nafoods Group đạt được:

– Mở tung cánh cửa các thị trường Nga, Trung Đông, Trung Quốc, Úc;

– Mở rộng thêm ngành nghề, đội ngũ chuyên viên kinh doanh quả tươi, các sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm vật tư nông nghiệp, và gần đây nhất là mảng kinh doanh nội địa trong chuỗi giá trị về rau quả và nông sản;

– Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Nafoods hoàn thiện nghiên cứu, bước vào giai đoạn trồng thử nghiệm và đăng ký xét công nhận chính thức 03 giống chanh leo mới mang tên Nafoods với Bộ NN & PTNT;

– Kí kết hàng loạt Thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo các địa phương trên cả nước nhằm đầu tư dự án quy hoạch, phát triển thêm 60000 ha vùng nguyên liệu an toàn, hữu cơ tại các tỉnh;

– Khai thông 04 sản phẩm quả tươi, 02 sản phẩm nông sản chế biến có giá trị gia tăng xuất khẩu tới thị trường Nga, Trung Đông, Trung Quốc;

– Năm đầu tư công nghệ 4.0 vào hệ thống quản trị điều hành và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và chuỗi giá trị nông nghiệp.

Cũng trong phiên làm việc này, Đại hội đưa ra Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng tối thiểu 50% so doanh thu với năm 2018, Lợi nhuận sau thuế tăng tối thiểu 25% so với lợi nhuấn sau thuế năm 2018. Cổ tức 10 -15%.

Tiếp đó là phần thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông tham gia đại hội, đoàn chủ tịch đã trả lời nhanh chóng, nghiêm túc, đầy đủ và chính xác các nội dung được cổ đông đưa ra. Ông Ngô Sỹ Mạnh – Mã số cổ đông: NAF 678 cho biết ông hoàn toàn hài lòng về phần trả lời của Đoàn chủ tịch.

Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Phiên cuối, Đại hội  tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Minh Châu từ ngày 20/4/2019, bầu bổ sung ông Phạm Duy Thái và ông Ryan Walter Gallowey làm thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2019, trên 100% đại hội nhất trí với các nội dung trên.Ông Phan Minh Đức đại diện Ban thư ký Đại hội đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT đại diện đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc đại hội và gửi lời cảm ơn đến khách mời, quý cổ đông đã tham gia đầy đủ góp phần tạo nên thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Nafoods.

(Nguồn Nafoods Group)