LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO NAFOODS VÀ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 16/4/2021, Công ty CP Nafoods Group (Nafoods), Trường đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh (ĐHBK HCM), Công ty CP đầu tư LMC Holdings(LMC Holdings) đã ký kết thành công Thỏa thuận Nguyên tắc hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo.

Đại diện  Nafoods Group, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, LMC Holdings;
Đại diện Nafoods Group, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, LMC Holdings;

Với mục tiêu: Hợp tác cùng phát triển nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, đào tạo – chuyển giao kết quả về công nghệ sinh học, công nghệ nano, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp và các ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực phát triển nghiên cứu của Trường ĐHBK; Hợp tác khai thác sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực của Trường ĐHBK HCM, LMC Holdings và Nafoods Groups trong hợp tác nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao; Hợp tác chia sẻ hiệu quả của thành tựu, kết quả của quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, đào tạo – chuyển giao.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác chỉ rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên trong quá trình hợp tác. Cụ thể, nội dung hợp tác tập trung vào 05 điểm chính bao gồm: Hợp tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao công nghệ; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu – đào tạo; Cung cấp, trao đổi thông tin nghiên cứu – đào tạo;  Huy động nguồn vốn cho nghiên cứu – đào tạo; Hợp tác quốc tế về nghiên cứu – đào tạo. Tất cả các hoạt động này sẽ được thực hiện tại Dự án Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ sinh học và Vật liệu Nano phục vụ cho các ngành công nghiệp của LMC Holdings tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty CP Nafoods Group đánh giá cao việc Trường ĐHBK HCM ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn tất Thỏa thuận hợp tác lần này. Tổng giám đốc Nafoods Group tin tưởng rằng: “Việc triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển để xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin, chuyển giao thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ định hướng phát triển của doanh nghiệp.”

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo;
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo;

Cùng với đó, Ông cũng đề nghị các bên sớm triển khai các hoạt động cụ thể theo khuôn khổ hợp tác được ký kết. Đồng thời, lần lượt nội dung, chương trình, mô hình hợp tác cũng cần được thường xuyên xem xét, điều chỉnh đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng chiến lược phát triển để đem lại hiệu quả cao nhất.

Sau thành công của các thỏa thuận đã được ký kết với trường Đại học Nông lâm Huế, hi vọng rằng mối quan hệ  hợp tác giữa Nafoods Group, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, LMC holdings sẽ ngày càng bền chặt, phát triển, từ đó có nhiều đóng góp phát triển kinh tế nước nhà.