Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Công ty CP Nafoods Group và Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM

Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2020, Công ty cổ phần Nafoods Group và Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Lễ kí kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và đào tạo.

Lễ kí kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Công ty CP Nafoods Group và Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM
Lễ kí kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Công ty CP Nafoods Group và Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM

.Tham gia Lễ ký kết, đại diện Nafoods Group có sự tham gia của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc công ty, Ông Nguyễn Văn Bộ – Thành viên HĐQT, Ông Phạm Hữu Nhượng – Cố vấn công ty, ông Vũ Anh Duy – Giám đốc điều hành công ty cổ phần đầu tư LMC. Đại diện Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, có PGS.TS Dương Hoa Xô – Giám đốc, TS. Hà Thị Loan – Phó Giám đốc và các ông bà đại diện các phòng/ban tại Trung tâm.

Hai bên thống nhất khung thỏa thuận hợp tác 7 hạng mục gồm:
1. Bên A đồng ý hợp tác với Bên B trong sử dụng một số trang thiết bị, phòng thí nghiệm và nguồn nhân lực trình độ cao của Trung tâm để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Nafoods Group.

  1. Bên B phối hợp phát triển trên quy mô công nghiệp các kết quả nghiên cứu của Bên A để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm.
  2. Hai bên thống nhất phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, kể cả các dự án Hợp tác Quốc tế.
  3. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.
  4. Phối hợp tổ chức hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề về công nghệ cao.
  5. Trao đổi chuyên gia, tài liệu liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao.
  6. Sản phẩm hợp tác của hai bên (công nghệ, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, sáng chế, bài báo…) sẽ được hai bên thống nhất về mức độ bản quyền và lợi ích kinh tế cho mỗi nội dung hợp tác cụ thể.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên thống nhất sẽ tổ chức đánh giá kết quả định kỳ hàng năm và bàn bạc phương hướng hợp tác cho năm tiếp theo.

Đối với Nafoods đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch chiến lược của Công ty, nhằm mục đích phát triển quy mô, bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu công nghệ, giải pháp hữu ích… nâng cao năng suất chất lượng, giá trị gia tăng các sản phẩm.

Lễ kí kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Công ty CP Nafoods Group và Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM
Lễ kí kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Công ty CP Nafoods Group và Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM

Hi vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng phát triển và đem lại nhiều thành quả cho sự phát triển của cả 2 bên.